Volwassenen

Acute en/of chronische rug-, nek-, en schouderklachten

Acute en/of chronische rug-, nek-, en schouderklachten

Veel mensen hebben last van gewrichtsklachten vaak zonder een trauma/ongeval in het verleden te hebben opgelopen. Bij dergelijke klachten verminderd de belastbaarheid van het gewricht. Pijn is dan het gevolg en komt vaak op onverwachte wijze aan het licht. Het manifesteren van pijn kan voortkomen door oorzaken die zich vaak elders in het lichaam bevinden. Osteopathie gaat op zoek naar de oorzaak van de klacht en dit is niet altijd de plek waar de klacht zich uit. De oorzaak ligt meestal op een heel andere plek in het lichaam. Een osteopaat behandelt dus de patiënt als een geheel en niet enkel de klacht op zich. Het kan voorkomen dat twee personen met dezelfde klacht zich aanmelden, maar dat de behandeling en behandelduur totaal verschillend is.

Als organen niet goed functioneren, kan het lichaam verzuren waardoor het bindweefsel/gewrichtskapsel minder belastbaar wordt en bij de minste beweging pijn zich manifesteert. Dit brengt meestal gewrichtsklachten met zich mee. Ook het veranderen van de krachtlijnen kan de belastbaarheid in een gewricht verminderen. Deze krachtlijnen kunnen veranderen door blokkades in de wervelkolom, het bekken en/of andere gewrichten.

De nek is een regio waar veel klachten zich uiten, terwijl de oorzaak zich vaak ergens anders in het lichaam bevindt. Bewegingsbeperkingen in de buik- en borstorganen geven spanningen in de vliezen en organen die hier omheen liggen. Deze spanningen worden geregistreerd door het zenuwstelsel, die deze toegenomen informatie onder andere naar de nek stuurt. Het gevolg hiervan is een lokale ontregeling: spieren in de nek spannen zich op waardoor de nekwervels gefixeerd raken. Deze spierspanning en de daarbij gefixeerde nekgewrichten kunnen voor lokale pijn zorgen. De osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak van de nekklachten en kan deze vaak uitstekend behandelen door op zoek te gaan elders in het lichaam.

Er kunnen een groot aantal oorzaken voor rugklachten zorgen. Zo zijn dikwijls meerdere factoren aanwezig die een verminderde belastbaarheid van de rug veroorzaken. Het is de taak van de osteopaat de belastbaarheid van iemands rug weer te optimaliseren door de primaire oorzaak van de klacht aan te pakken.

De lage rug kan niet afzonderlijk van het bekken, het heiligbeen en de onderste ledematen gezien worden. De lage rug zal bijvoorbeeld bewegingsverliezen van het heiligbeen of het bekken proberen op te vangen en omgekeerd. Ook de doorbloeding en de bezenuwing van de verschillende regio’s kan verminderd zijn. Op langere termijn en soms zonder dat men het zelf beseft, kan een zwakke zone ontstaan in de rug. Deze kan klachten veroorzaken. Hetzelfde geldt voor bewegingsverliezen van de organen, die nauw samenhangen met spieren, vliezen, pezen en banden die hun aanhechtingsplaatsen op de rug, het bekken en/of heiligbeen hebben. Op hun beurt veroorzaken deze bewegingsverliezen van de organen klachten aan de lage rug. In dergelijke gevallen zal de osteopaat de primaire oorzaak opsporen en behandelen, waardoor de rugklachten op termijn zullen verdwijnen.

Bij pijn in de schouder en bovenarm is er vaak sprake van een inknelling van een spierpees of van slijmbeursontsteking (bursitis) tussen de schouderkop en het schouderdak. Dit komt veel voor bij werpsporters, maar manifesteert zich ook regelmatig bij niet sporters. De osteopaat zal in veel gevallen de gewrichten van de schoudergordel onderzoeken en losmaken, omdat fixaties verantwoordelijk kunnen zijn voor de inknelling. De klachten kunnen ook een gevolg zijn van een verstoorde doorbloeding in de schouderregio. Een zeer slechte circulatie kan zelfs leiden tot een ‘frozen shoulder’. In dergelijk geval is de beweeglijkheid van het schoudergewricht dan ernstig belemmerd. Om de circulatie te bevorderen is het vaak nodig om ook de borstwervelkolom en de nek te behandelen, evenals de organen die hieraan gerelateerd zijn.


Wenst u meer info? Contacteer ons. U wenst meer informatie?
Aarzel niet en neem contact op, klik hier.