Kinderen

Pre-orthodontische begeleiding

Pre-orthodontische begeleiding

Kaakgewrichtsproblematiek en pre-orthodontische begeleiding.

Rond het vijfde levensjaar gaat de schedel van het kind groeien ter hoogte van de aangezichtsschedel. Vanaf dan groeit de aangezichtsschedel vooral in verticale richting. Rond acht jaar eindigt de groei van de schedel rond de hersenen. In de groei van aangezicht en gebit zijn er 3 fases.
  • melk-gebit-periode
  • wissel-gebit-periode
  • het definitief blijvend gebit
Daarna ontstaan bij een normaal groeiproces geen noemenswaardige kaak-positieverschuivingen meer.

In de osteopathie zien wij verschillende soorten kaakklachten of functiestoornissen van het kaakgewricht. Men denkt hier vooral aan het niet goed kunnen openen of sluiten van de mond, pijn in het kaakgewricht of de er omheen gelegen spieren, vermoeidheid van de kauwspieren, tandenknarsen, kauw– of eetproblemen, kaakklachten na een val of stoot, het regelmatig dislokeren van het kaakgewricht en het horen ‘klikken’ of ‘kraken’ van het kaakgewricht tijdens het eten of spreken.

In deze kontekst spreekt men vooral van dysgnathie of van dyskinesieën Bij dysgnathie is er sprake van occlusie afwijkingen en posities van boven- en onderkaak die kunnen ontstaan vanuit de bovenkaak of vanuit de onderkaak (links of rechts-verschuiving) Ook over-en onderbeet en open beet na bijvoorbeeld duimzuigen komen hier aan bod.

Dyskinesieën zijn gebits-veranderingen door het stoten van de tong tegen de (voor-) tanden. Hier komen ook lispelen, lippen persen, wangzuigen, duim –of vingerzuigen aan bod. Soms is er ook sprake van posturologische decompensatie en open mondgedrag en/of insufficiente mondsluiting.

Kaakklachten zijn vaak vergezeld van hoofdpijn en/of tandpijn. De osteopaat zal na zijn anamnese (vragenonderzoek) en het bewegingsonderzoek de primaire oorzaak van de kaakklacht gaan behandelen. Een gevolg van dysgnatieën en occlusiestoornissen is dat de eerste cervicale halswervel gaat blokkeren. Het symptoom pijn komt hierbij vaak voor, maar hoeft niet altijd aanwezig te zijn. De osteopaat zal de blokkade vrijmaken, de spieren ontspannen en de beweeglijkheid van de kaak verbeteren.

Bij orthodontie is er vaak ook een osteopathische begeleiding van patienten met een beugel. Voornamelijk klachten van nek- en hoofdpijn door vaak posturologische veranderingen die optreden ten gevolge van de beugel. De osteopaat kan hierbij ingrijpen en zodoende de ongemakken tijdens de periode van het dragen van de beugel verminderen.


Wenst u meer info? Contacteer ons. U wenst meer informatie?
Aarzel niet en neem contact op, klik hier.