image

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemeen

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese regelgeving omtrent de bescherming van de persoonsgegevens in werking (gekend onder de naam GDPR: General Data Protection Regulation.)
Wij begrijpen de maatschappelijke zorg over hoe gegevens kunnen worden opgeslagen, verzonden en gebruikt door bedrijven.
Bij Osteopathie Anniek Van Tongel gaan we heel zorgvuldig om met uw privacy. De persoonsgegevens die u ons verstrekt tijdens het bezoek aan onze website worden met veel respect behandeld en bewaard. We doen er alles aan om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring heeft als doel naar onze gebruikers toe zo open en transparant mogelijk te zijn over de persoonlijke gegevens die wij verzamelen om deze service te bieden, hoe deze worden gebruikt en met wie deze worden gedeeld.
Deze privacyverklaring is van toepassing op al de huidige en toekomstige bezoekers van onze website.

Welke gegevens worden over je verzameld?

Doordat u gebruik maakt van de diensten van Osteopathie Anniek Van Tongel, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Osteopathie Anniek Van Tongel verstrekt kunnen uw persoonsgegevens door ons verwerkt en bewaard worden.
Wij doen ons best om de gegevens die wij over je verzamelen tot het minimum te beperken. De hoeveelheid gegevens die we verzamelen, hangt af van de manier waarop je met ons communiceert. Als u bij ons in behandeling komt vragen we meer persoonsgegevens van u dan als u alleen informatie wenst of op de website surft.
Osteopathie Anniek Van Tongel kan de volgende persoonlijke gegevens over je verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen:

 • • Uw voor- en achternaam
 • • Uw adresgegevens
 • • Uw telefoonnummer
 • • Uw e-mailadres
 • • Geboortedatum
 • • Bsn-nummer
 • • Gegevens van de huisarts
 • • Eventueel gekende medische gegevens
 • • Uw IP-adres

Verder kunnen we de volgende gegevens van je gebruiken betreffende de details van je contactmomenten met ons: informatie over contacten of gesprekken met ons en onze medewerkers, inclusief wanneer je vragen, opmerkingen, klachten of feedback aan ons stuurt.
Het kan ook gaan over je gebruik van ons systeem en diensten. Dit betreft informatie over het gebruik van onze website, telefonische contacten en/of sociale media-pagina’s, IP-adressen en informatie die je op sociale media kunt plaatsen.

Waarom Osteopathie Anniek Van Tongel gegevens nodig heeft

Osteopathie Anniek Van Tongel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Deze gegevens worden in een database bewaard voor u om bij uw volgend bezoek deze doeltreffender in te vullen op het bestelformulier.

Daarnaast kan Osteopathie Anniek Van Tongel uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe verzamelen wij je gegevens?

Afhankelijk van je contacten met ons, kunnen we op de volgende manieren informatie verzamelen:

 • ● Directe contacten: je kunt ons je identiteits-, contact- en financiële gegevens verstrekken door online (boekings)formulieren in te vullen, of via telefoon of e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit omvat persoonlijke gegevens die je verstrekt wanneer je:
  * zoekt naar een product via onze website die we gebruiken;
  * een deel van de boekingsinformatie op onze site invult maar de boeking niet voltooit;
  • • een brochure aanvraagt, zich aanmeldt om nieuwsbrieven te ontvangen, je deelneemt aan promoties (bijvoorbeeld via sociale media kanalen, e- mail of onze site), koopjes;
  • • een account aanmaakt op onze website en informatie invoert op online formulieren;
  • • of een ander soort feedback;
  • • solliciteert bij ons via e-mail of via de websites;
  • • contact opneemt met ons via ons callcenter, sociale media, nieuws, e-mail, WhatsApp
  Onze contacten met je kunnen worden vastgelegd en gemonitord om de klantenservice, kwaliteitsborging, training, beveiliging en algemene zakelijke doeleinden te verbeteren; of

 • ● Geautomatiseerde technologieën of interacties

  Indien je onze website bezoekt, kunnen wij de volgende gegevens automatisch verzamelen: technische data over je apparatuur, websitegedrag en websitepatronen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken. Raadpleeg ons cookiebeleid voor verdere details.

 • ●Derden of publiek beschikbare bronnen
  Wij kunnen persoonlijke gegevens over je ontvangen van verschillende externe partijen, zoals hieronder uiteengezet:

  1. Doorverwijzers waarmee we samenwerken als je een klacht bij hen indient;
  2. analyseproviders (zoals Google, gevestigd buiten de EU)

Wat als je geen persoonlijke gegevens verstrekt?

Vastleggen van je persoonlijke gegevens is nodig voor het volledig en correct uitvoeren van de overeenkomst die we met je afsluiten. Indien je die (aanvullende) gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat het contract dat we hebben of met je proberen aan te gaan, uit te voeren. In dit geval moeten we mogelijk de afspraak of een deel daarvan annuleren. Uiteraard zullen we je op de hoogte stellen als dit het geval is.

Hoe lang Osteopathie Anniek Van Tongel gegevens bewaart

Osteopathie Anniek Van Tongel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren een beleid voor gegevensbewaring en zoeken manieren om de hoeveelheid informatie die we hebben en de duur van de tijd dat we deze bewaren te beperken.
In sommige omstandigheden kunnen we je persoonlijke gegevens anoniem maken (zodat deze niet langer aan je kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in die gevallen kunnen wij deze informatie onbeperkt gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving aan jou.

Waar gebruiken we je gegevens voor?

Op basis van wetgeving moeten wij aangeven welke zogenaamde grondslagen gebruikt worden bij de verwerking van je persoonsgegevens. Daarbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar de verwerking van gegevens op basis van:
1) een overeenkomst; 2) een gerechtvaardigd belang van Osteopathie Anniek Van Tongel; 3) een gegeven toestemming; 4) een wettelijke plicht.

We hebben hieronder een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn om je persoonlijke gegevens te gebruiken en van welke rechtsgronden wij ons afhankelijk maken. Houd er rekening mee dat we je persoonlijke gegevens voor meer dan één wettige grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij je gegevens gebruiken.

Om je afspraak bij ons te beheren: we zullen je gegevens gebruiken om je consult te behandelen die je aanvraagt. Wij zullen je contactgegevens gebruiken om je mededelingen te sturen die betrekking hebben op je behandeling of diensten die je hebt aangevraagd of klachten die je hebt. Dit kan gebeuren via e-mails die reageren op vragen of via geschreven correspondentie via post.

Om contact met je op te nemen met informatie over je behandeling en ondersteunende diensten: De informatie die gewoonlijk wordt meegeleverd, zijn: e-mails die reageren op vragen, je toegang geven tot workshops, je op de hoogte houden van wijzigingen van je afspraak of reageren op feedback of klachten die je hebt. Wij doen deze dingen om ons contract met je te vervullen en op basis van onze legitieme zakelijke belangen om je te voorzien van klantenservice.

Om je marketingcommunicatie te sturen: wij zullen je gegevens gebruiken om contact met je op te nemen om je op de hoogte te houden van het laatste nieuws, , evenementen, kerstkaart, promoties en competities waarvan wij denken dat ze interessant voor je zijn of relevant voor je zijn. We doen dit alleen wanneer we je toestemming hebben om dit te doen of op basis van ons legitieme belang om je van klantenservice te voorzien.

Om je klantervaring te personaliseren en onze service te verbeteren: wij gebruiken je gegevens om je een persoonlijkere service te bieden. Dit kan inhouden: het personaliseren van de berichten met voorkeuren die we je sturen, je alleen advertenties sturen waarvan wij denken dat die je Osteopathie Anniek Van Tongel-ervaring verbeteren (op basis van onze legitieme belangen om je de juiste soorten producten en diensten te presenteren). We kunnen ook gesprekken opnemen en/of oproepen opvolgen om onze klantenservice te verbeteren.

Om de veiligheid te waarborgen en onze zakelijke belangen te beschermen: in bepaalde omstandigheden gebruiken wij je informatie om de veiligheid van onze diensten, kantoor en mensen te waarborgen, inclusief het beschermen tegen, onderzoeken en ontmoedigen van fraude, ongeoorloofde of illegale activiteiten, systeemtests, onderhoud en ontwikkeling (op basis van onze legitieme belangen om een veilige en wettige onderneming te exploiteren of waar we een wettelijke verplichting hebben om dit te doen);

Om je sollicitaties te verwerken: wij zullen je informatie gebruiken voor het verwerken van sollicitaties die je bij ons indient, hetzij rechtstreeks, hetzij via een agent of recruiter (open sollicitatie of als reactie op een advertentie) (op basis van ons legitiem belang om nieuwe werknemers of aannemers te werven);

Om onze websites te optimaliseren: als je onze websites gebruikt, zullen wij je informatie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze websites op een effectieve manier wordt gepresenteerd voor jou en je apparaat, om je toegang te bieden tot onze site op een manier die effectief en gemakkelijk is en om je te voorzien van inhoud die voor je relevant is.

Gegevensanalyse gebruiken om onze website, producten/services, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren: dit is noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te sturen).

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: in bepaalde omstandigheden zullen we je informatie moeten gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om te voldoen aan gerechtelijke bevelen of dwangbevelen (op basis van onze legitieme belangen om te voldoen aan een wettelijke verplichting).

Delen met anderen

In principe worden uw persoonlijke gegevens met niemand gedeeld zonder uw toestemming. Indien het uitzonderlijk wel nodig zou zijn om derden in te schakelen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens dan zijn deze contractueel gebonden aan hetzelfde privacybeleid.

Het delen van deze persoonsgegevens gebeuren dan ook alleen onder de volgende voorwaarden.

 1. Uw toestemming

  Met uw toestemming kunnen organisaties uw persoonsgegevens aan anderen geven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u toestemming voor geeft en wat de gevolgen ervan zijn.

 2. Uitvoeren van een overeenkomst

  Heeft u een overeenkomst met een organisatie? Of gaat u die sluiten? Dan kan de organisatie uw persoonsgegevens aan anderen geven voor de uitvoering van die overeenkomst. Zo kan een telecombedrijf uw persoonsgegevens aan een postbedrijf geven. Bijvoorbeeld om een mobiele telefoon bij u thuis te laten bezorgen.

 3. Wettelijke verplichting

  Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting is het soms nodig persoonsgegevens door te geven. Een voorbeeld van zo’n verplichting is de Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Zo kan de belastinginspecteur alle gegevens opeisen die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing.

 4. Uw vitaal belang

  Hierbij kunt u denken aan een dringende medische noodzaak. Als u bijvoorbeeld buiten bewustzijn bent, kunt u geen toestemming geven. Dan mogen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming aan een arts doorgegeven worden.

 5. Uitvoering van een publiekrechtelijke taak

  De overheid mag persoonsgegevens doorgeven als dat nodig is voor de goede vervulling van haar taken. Het Openbaar Ministerie (OM) mag bijvoorbeeld informatie doorgeven over een fraudezaak aan verzekeraars.

 6. Gerechtvaardigd belang van de organisatie

  De organisatie moet zich afvragen of minder gegevens, of een minder ingrijpende weg hetzelfde resultaat geven. Ook moet de organisatie een privacytoets uitvoeren. Dit betekent dat de organisatie uw belang en rechten moet afwegen tegen het belang van de organisatie.

Cookies

Om de website beter te kunnen afstemmen op het gebruik ervan en om het technisch beheer ervan te optimaliseren, kan er bij gelegenheid gebruik gemaakt worden van "cookies".

Een "cookie" is een klein bestand waarin door een website gegevens worden opgeslagen in de Internet browser van de computer van de gebruiker. Deze "cookie" kan terug worden opgenomen bij een volgend bezoek op dezelfde site. Deze "cookie" kan niet worden gelezen door andere sites dan door diegene die deze gecreëerd heeft. De site gebruikt "cookies" voor administratieve doeleinden, b.v. voor het registreren van de voorkeuren van de gebruiker voor bepaalde types van informatie, waardoor vermeden wordt dat bij elk bezoek op de site bepaalde gegevens opnieuw moeten worden ingebracht, of om informatie te verkrijgen over de geraadpleegde webpagina's en de data en uren van raadpleging.

De meeste "cookies" blijven maar actief voor de duur van één sessie of bezoek. De gebruiker kan zijn browser eveneens zo instellen dat hij verwittigd wordt telkens een "cookie" wordt aangemaakt, of om hun registratie te vermijden.

Wij oefenen geen controle uit op het gebruik van cookies door derden, zoals bij voorbeeld door adverteerders, en ook niet op cookies voortkomend uit het gebruik van delen van de site. Indien de gebruiker geen cookies wenst op te slaan in zijn computer, kan hij die optie in zijn browser uitschakelen. Het uitschakelen van de cookies kan echter in sommige gevallen de toegang tot bepaalde delen van de site verhinderen of bemoeilijken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@avt-osteo.nl. Osteopathie Anniek Van Tongel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
U heeft het recht om ons te vragen om je informatie niet voor marketingdoeleinden te gebruiken en het recht om een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over je bewaren.
U heeft het recht om in bepaalde omstandigheden, ons te vragen om te stoppen met het gebruiken van informatie over jou; het recht om ons te vragen om de verwerking of de informatie die we over je bewaren in bepaalde omstandigheden te beperken of te beëindigen; het recht om de toestemming die je ons hebt verleend in te trekken om je persoonlijke gegevens te gebruiken.

Beveiligen

Osteopathie Anniek Van Tongel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Osteopathie Anniek Van Tongel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in de verkeerde handen vallen.

Hoe kun je contact met ons opnemen?

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door pmc-eauxdevie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Osteopathie Anniek Van Tongel op info@avt-osteo.nl. www.avt-osteo.nl is een website van Anniek van Tongel.
Osteopathie Anniek Van Tongel is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:
Kaaistraat 71
4651 BM Steenbergen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
53076273

Telefoon:
+31 167 56 01 00

E-mailadres:
info@avt-osteo.nl

Osteopathie Anniek Van Tongel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.
Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.