In de praktijk

Osteopathie voor Pasgeborenen en kinderen

De osteopaat gaat hoofdzakelijk ingrijpen via zijn handen en proberen de verstoorde relatie structuur en functie bij te sturen zodat de zelfregulerende en zelfhelende krachten van het lichaam hun taak kunnen uitvoeren.

Het actieterrein van de osteopathie strekt zich dus uit over heel het lichaam. Via handgreeptechnieken, palpatie en bevraging stelt de therapeut zijn diagnose en bepaalt hij welke behandeling nodig is.

In tegenstelling tot de klassieke geneeskunde probeert hij niet de ziekte te verzorgen, maar wel spieren en botten op hun plaats te brengen en de bloedcirculatie naar de getroffen zones te verbeteren of te herstellen. Als het lichaam dan uiteindelijk zijn evenwicht hervonden heeft, zal het zelf de ziekte genezen.

Maar al te vaak komen we in de osteopathische praktijk patiŽnten tegen die bij de conventionele geneeskunde soms het idee hebben , dat ze niet meer worden gezien als een persoon, maar dat ze gereduceerd zijn tot het zieke orgaan of tot de klacht zelf. PatiŽnten ervaren de conventionele geneeskunde soms als koud en kil en te onpersoonlijk. Vaak uiten ze dat deze geneeskunde niet voldoende tijd en aandacht schenkt voor de patient en dat er onvoldoende gekeken wordt naar de persoonlijkheid van de patient. Ook staan artsen soms machteloos tegenover een ziekte of blocages en kunnen alleen pijn of het lijden proberen te verlichten met medicatie. Een osteopaat kan misschien op zoín moment nog hoop bieden.

Osteopathie als complementaire geneeswijze gaat uit van een holistisch model, waarbij zowel lichaam als geest een geheel vormen en samen ďbehandeldĒ moeten worden of terug in balans moeten gezet worden. Bij een osteopaat is er vaak veel warme aandacht voor de patiŽnt, en er wordt tijd voor uitgetrokken om met de hele persoon en diens (levens)visie kennis te maken.

Vaak kan de osteopaat niet zonder de streng wetenschappelijk bevindingen van de conventionele geneeskunde en pleit ze voor een gezonde aanvulling en wisselwerking tussen de twee disciplines. De osteopaat zal ook, telkens hij geconfronteerd wordt bij grote en zware klachten, de patient doorverwijzen naar een arts of specialist. De osteopaat is daartoe verplicht en uiteindelijk is het behoud van de goede gezondheid van de patient het hoogste goed.Wenst u meer info? Contacteer ons. U wenst meer informatie?
Aarzel niet en neem contact op, klik hier.