Is osteopathie veilig?

Osteopathie voor Pasgeborenen en kinderen

Osteopathie is absoluut veilig.

Osteopaten worden opgeleid om niet alleen de oorzaken van een een ziekte of klacht op te sporen en te behandelen, maar ook om signalen van onderliggende ziektes en aandoeningen te herkennen. In dergelijk geval zal de osteopaat de behandeling stopzetten. In onderling overleg met de patient zal direct contact worden opgenomen met de huisarts of zonodig met de specialist.

Bovendien wordt de kwaliteit van de osteopaten in Nederland bewaakt door het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO). Voor meer informatie daaromtrent gelieve de links te raadplegen. Op hun respectievelijke webstekken kunt u alles lezen over het doel van deze organisaties, de registratie-procedure, de eisen voor de praktijkinrichting, regels omtrent de na-en bijscholingen, de deontologische codes en kunt u de lijst met aangesloten praktijken raadplegen.

Wenst u meer info? Contacteer ons. U wenst meer informatie?
Aarzel niet en neem contact op, klik hier.