Coaching

Coaching

Coaching


Wat is coachen? Coachen houdt in dat je een werknemer, collega of team helpt werkgerelateerde doelen te verwezenlijken en zich verder helpt te ontwikkelen.
Als coach help je de ander leren door op zoek te gaan naar zijn/haar kwaliteiten. Niet door te onderwijzen, maar door te inspireren en te ondersteunen.
Als coach ga ik op zoek samen met de ander naar het zelfreflecterende en zelfsturende vermogen om dit optimaal te kunnen benutten.

Wanneer Coachen? Coachen kan in verschillende situaties wenselijk zijn:
  • Vergroten van zelfkennis en zelfvertrouwen. Wanneer een medewerker zichzelf beter leert kennen en weet wat zijn valkuilen en kwaliteiten zijn, kan hij zelfbewust zijn werkzaamheden verrichten.
  • Aanleren of aanscherpen van vaardigheden, bijvoorbeeld delegeren van taken, voeren van slechtnieuwsgesprekken.
  • Structuur brengen in (nieuwe) verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld het wegwijs raken in een nieuwe functie met nieuwe taken en verantwoordelijkheden: waar begin je? Hoe stel je de grenzen en waar leg je de prioriteiten?
  • Wanneer iemand helemaal alleen werkt en vanuit daar beslissingen heeft te nemen , omdat hij een solistische functie heeft, is er soms behoefte aan een klankbord.
Contra indicaties voor coaching:
  • Coaching heeft bijvoorbeeld geen zin wanneer de coachee niet gemotiveerd is.
  • Wanneer de coachee geen invloed op zijn probleem heeft. Immers, coaching houdt het ontwikkelen van kwaliteiten in. Wanneer de persoon daar niets mee kan op het werk, heeft het geen zin en vergroot het zelfs zijn machteloosheid.
  • Wanneer een medewerker onvoldoende functioneert, wordt coachen nogal eens ingezet vanuit de werkgever zodat die kan aanduiden dat er alles aan gedaan is. En hoewel coaching een doeltreffend middel is, is het niet voor elk probleem de beste oplossing. Coaching is bijvoorbeeld niet wenselijk wanneer het disfunctioneren van de werknemer enkel en alleen in de privésfeer ligt.
  • Dit geldt ook wanneer er sprake is van psychische problemen; therapie is dan een beter en effectiever alternatief.


Wenst u meer info? Contacteer ons. U wenst meer informatie?
Aarzel niet en neem contact op, klik hier.