Bedrijfs-maatschappelijk werk

Bedrijfs-maatschappelijk werk

Bedrijfsmaatschappelijk werk


Wat is bedrijfsmaatschappelijk werk? De arbeidsproductiviteit neemt toe “arbeid wordt topsport”. Hierdoor groeit het uitval van mensen die het tempo niet bij kunnen houden.
Bedrijfsmaatschappelijk werk is een gespecialiseerde vorm afgeleid van het domein van de maatschappelijk werker.
De verbijzondering van het bedrijfsmaatschappelijk werk domein heeft dus betrekking op een specifiek onderdeel van de sociale omgeving: namelijk de arbeidsorganisatie. Het centrale domein van de bedrijfsmaatschappelijk werker is dus begeleiding van medewerkers met arbeidsgerelateerde psychosociale problematiek.
Wat is dat nu arbeidsgerelateerde problematiek?
Arbeidsgerelateerde problematiek zijn die problemen, die direct of indirect uit de werksituatie voortvloeien, en problemen die samenhangen met de privésituatie maar van invloed zijn op het functioneren als medewerker.

Wanneer BMW? Met welke problemen kunt u terecht: verstoorde arbeidsverhoudingen, conflicten, spanningen in de relatie met collega’s, chef of ondergeschikten;
  • gebrek aan motivatie, of het ervaren van over- of onderbelasting in het werk;
  • onzekerheid over het voortbestaan van het werk, de functie of het bedrijf;
  • traumabegeleiding;
  • verminderd functioneren, disfunctioneren;
  • reïntegratie na langdurig ziekteverzuim;
  • ingrijpende gebeurtenissen in de werksituatie, agressie en geweldservaringen;
  • ongewenste omgangsvormen denk aan pesten, discriminatie, seksuele intimidatie;
  • aanpassingsproblem men na organisatieverandering, overplaatsing of functieverandering;
  • verlies van werk of functie, verlies van inkomen of status na demotie;
  • zingevingvragen met betrekking tot arbeid;
vragen inzake loopbaanontwikkeling in samenhang met persoonlijke kenmerken

Wenst u meer info? Contacteer ons. U wenst meer informatie?
Aarzel niet en neem contact op, klik hier.