Capaciteiten-onderzoek

Capaciteiten-onderzoek

Capaciteitenonderzoek


Er zijn vele redenen waarom u benieuwd kunt zijn naar de intelligentie van uw kind. De uitslag van het onderzoek van school (CITO of NIO) komt niet overeen met wat u verwacht had. Uw kind lijkt alles zo goed te begrijpen, maar in de praktijk komt er weinig van terecht. U heeft het idee dat uw kind moeite heeft om mee te komen. Uw kind vertoont gedragsproblemen die u niet herkent. In deze gevallen kan een capaciteitenonderzoek uitkomst geven.

Gedragsproblemen kunnen voortkomen uit een hoog/lager IQ, waardoor uw kind onder/overvraagd wordt. Bij het onderzoek wordt altijd gekeken naar het intelligentie profiel. Dit geeft meer aan dan enkel het IQ. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de verbale capaciteiten sterker zijn dan zijn/haar praktische capaciteiten. Dit kan overkomen alsof uw kind lui is, terwijl het hier niks aan kan doen. Een relatief lagere verwerkingssnelheid leidt er toe dat uw kind niet gelijk reageert op vragen, terwijl het kind toch slim genoeg is. Er zijn vele gedragingen waarbij het prettig kan zijn te weten hoe het intelligentieprofiel van uw kind is, zodat hier adequaat op ingespeeld kan worden.

Wenst u meer info? Contacteer ons. U wenst meer informatie?
Aarzel niet en neem contact op, klik hier.